Priročnik » Navodila za polaganje

Linija Maxima : navodila za suho polaganje

Podlaga Podlaga mora imeti enake glede debeline in sestave enake znacilnosti kot tiste, ki se obicajno uporavljajo za polaganje obicajnih tlakovcev. Znacilnosti tamponskega sloja je treba dolociti na osnovi vrste terena in njegove trdnosti ter na osnovi vrste obremenitve tlakovcev. V vsakem primeru mora biti podlaga: • trdna. Pripravite raven tamponskega sloja iz razlicnih materialov, tako da bo tamponski sloj odgovarjal projektnim višinam in nagibom. V primeru cest s težko prometno obremenitvijo in slabo utrjenih terenih priporocamo uporabo veznih materialov (enogranularni beton). • Vpojna: to znacilnost morate zagotoviti z ustreznimi ukrepi. Finalizacijska površina mora prepreciti pesku, na katerega se polagajo plošce, prodor v globino, kar bi povzrocilo nastanek lukenj v tleh. V ta namen položite proizvod Geotessuto ali drugo netkano tkanino iz nerazkrojnega anorganskega materiala, ki se polaga neposredno na finalizacijsko površino in preprecuje prodor tanjših zrnc peska. • Cstrezna predvideni projektni debelini. • Prez necistosti. Upoštevajte predpise, ki veljajo za cestne podlage. Obrobe Obroba zadržuje tlakovce, tamponski sloj in plast peska, ko so ti podvrženi mehanskim obremenitvam. Te obrobe se ponavadi izvedejo s pritrditvijo koncne plošce z betonom ali z ustreznimi zadrževalnimi železnimi profili, ki morajo biti ustrezno blokirani. Nagib za odtekanje vode Ceprav lahko tlak vpija površinsko vodo skozi vmesnih spojev med plošcami, je potrebno vzpostaviti nagib (vsaj 2%), ki je predviden tudi za obicajne tlakovce, ceprav je linija Maxima opremljena z distancniki, ki zagotavljajo vpojnost. Proizvodi linije Maxima se polagajo rahlo više (približno 5 cm) od odtocnega jaška. Posteljica Posteljica naj bo sestavljena iz peska, ki ne sme vsebovati vec kot 3% svoje teže mulja, gline ali drobcev. Granulometrija ne sme biti vecja kot 7 mm,vsaj 80% pa mora biti drobnejša od 4 mm. Plast peska mora biti po utrditvi debela 30÷50 mm. Naklona nikoli ne gre vzpostaviti tako, da spremenite debelino plasti peska, ker obstaja drugace nevarnost višinske prilagoditve tal, kar bi ogrozilo ravnost. Utrjevanje Polaganje poteka v glavnem rocno, s suhim polaganjem plošc ene ob drugi vse do utrditve. Tla ne smejo biti podvržena drugim obremenitvam poleg prehoda polagatelja in opreme. Proizvode linije Maxima polagajte približno 1 cm nad projektno višino; s kasnejšo utrditvijo se bodo tla spustila na želeno višino. Ob robnikih ali drugih objektih morate plošce prerezati z ustreznim rezilom. Plošce je treba utrditi z vibriranjem z vibracijsko plošco. Ta mora imeti naležno površino zašciteno z gumo ali plastiko, da ne poškoduje tlakovcev. Finalizacija Po utrditvi tal tlakovano površino posujemo z drobnim fugirnim peskom, ki zapolni fuge. Nanesite nadaljnje plasti peska, ki bodo popolnoma zaprli fuge preprecili, da bi se tlakovci v nadaljni uporabi priceli medsebojno premikati.

Proizvodi

Zaprosi za informacije
Preberite besedilo o varstvu osebnih podatkov