0424 533082

Pripravljenost vodstva na sodobne zahteve je pripeljalo podjetje do lastnega certifikata proizvodnega sistema v skladu s standardom UNI EN ISO 9001/2008, ki v vseh fazah procesa garantira upoštevanje vseh parametrov, zahtevanih za tehnično in estetsko visoko kvaliteten izdelek. Uporabljeni postopki in navodila zagotavljajo kontrolo celotnega proizvodnega procesa in dopuščajo odkrivanje morebitnih nepravilnosti. S posredovanjem v pravem trenutku se na ta način jamči ustreznost izdelkov in izboljša učinkovitost sistema upravljanja kvalitete. Vse plošče nosijo oznako CE po normi EN 1339.

TEHNIČNI PRESKUS

-Upogibna trdnost
-Zmrzlinska odpornost
Na vseh izdelkih Maspe so opravljeni zahtevni in strokovni laboratorijski preskusi preverjanja fizikalnih in mehanskih lastnosti ter primernosti za tlakovanje zunanjih površin v najslabših klimatskih pogojih in pod največjimi obremenitvami. Izsledki visoko kvalificiranih Laboratorijev za preskus materialov potrjujejo rezultate preskusov, opravljenih na naših izdelkih v normalnih pogojih in pogojih zmrzovanja.
SPREMEMBE Podjetje Maspe si z namenom, da bi zagotovilo stalno izboljšanje kakovosti izdelkov pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni njihove estetske in str ukturalne lastnosti.
OPOZORILA • Efloroscenza: ni napaka, saj ne spremeni tehničnih lastnosti izdelka. Podjetje svetuje polaganje na lepilo saj med ploščo in polagalno osnovo deluje kot ovira dvigovanju soli, ki še povečajo naravni fenomen efloroscenze. Obvezno je po končanem polaganju očistiti površino tlaka z ustreznim čistilom. • Prepovedano je posipanje soli za topljenje snega ali ledu po zunanjih tlakih in terasah, saj sol deluje korozivno in poškoduje strukturo plošč.
• Za nepravilno položene plošče proizvajalec ne odgovarja, kot tudi ne za položene plošče z vidno napako (vsako vidno napako je potrebno javiti pred polaganjem).
• V kolikor polagate različne tipe plošč priporočamo za odpravo morebitnih manjših razlik v debelini plošč uporabo debeloslojnih lepil.

Loading...