0424 533082
Podjetje MASPE je že vec kot 30 let prisotno na specificnem podrocju proizvodnje tlakov za zunanje površine kjer je tudi protagonist evolucije, ker izpopolnjuje najsodobnejše tehnološke rešitve za izvedbo tlakov z visoko kakovostjo strukturalnih lastnosti. Stalne izboljšave proizvodne tehnologije in poseben poudarek na estetskih ter prakticnih potrebah, skupaj s sposobnostjo razumevanja zahtev uporabnikov, so pripomogli k uspehu podjetja MASPE, ki je vodilno na svojem podrocju. Izdelki MASPE so namrec poznani in cenjeni po celotnem domacem podrocju, v Evropi in še vec: naše stranke prihajajo tudi iz latinskega podrocja Ameriških trgov. Leta 1998 je pripravljenost vodstva pripeljala podjetje do certifikata proizvodnega sistema v skladu s standardom UNI EN ISO 9001/2008, ki zagotavlja upoštevanje vseh parametrov nujno potrebnih za proizvodnjo visoko kvalitetnih izdelkov. Na vseh proizvedenih plošcah so bili opravljeni strokovni laboratorijski preskusi za preverjanje fizikalnih in mehanskih lastnosti ter primernosti za tlakovanje zunanjih površin, v najslabših klimatskih pogojih in pod najvecjimi obremenitvami. Dodatna garancija kvalitete in odpornosti izdelkov MASPE je oznaka CE, po normah EN 1339, ki je namešcena na vse izdelke MASPE.
Loading...